O nás
kdo jsme a co vám nabízíme

Zřizovatelem Domova pro seniory - Domov sv. Zdislavy je Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky

  • Adresa: Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava
  • Právní forma: církevní, nestátní nezisková organizace
  • Statutární zástupce: provinční představená: s. Blanka, Marie Kadlčíková, FDC
  • : 00494453
  • DIČ: CZ00494453
  • Bankovní spojení: 191005065/5500
  • telefon-mobil: 553 623 508
  • Fax: 553 623 508
  • e-mail: kongregacefdc@centrum.cz
  • dat. schránka: xx9cquk

  Domov pro seniory - Domov sv. Zdislavy

  • Název poskytované sociální služby: Domov pro seniory - Domov sv. Zdislavy
  • Identifikátor: 4812353
  • Druh poskytované služby: § 49 Domovy pro seniory
  • Sídlo poskytované služby: Rooseveltova 768/41, 746 01 Opava
  • Bankovní spojení: 4118330177/5500
  • Telefon-mobil: 553 615 646, 730 575 975, 733 741 434
  • e-mail: seniori.svzdislava@seznam.cz
  • web: www.dps-svzdislava.cz

Poslání Domova pro seniory - Domov sv. Zdislavy v Opavě

Posláním Domova pro seniory - Domov sv. Zdislavy v Opavě je poskytovat pobytovou sociální službu lidem ve věku nad 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby. Snažíme se vytvářet zázemí s rodinným prostředím umožňující žít bezpečný, klidný a důstojný život, a v maximální možné míře udržet soběstačnost a dbát na poskytování péče dle individuálních potřeb. Současně podporujeme častý kontakt s rodinnými příslušníky a zapojení do běžného života společnosti.

Pro koho jsme

Naše služba je určena seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Spodní věková hranice je 65 let.

Službu neposkytujeme těmto osobám

 • Pokud osoba žádá o jiný druh sociální služby, než který poskytujeme.
 • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
 • Osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu infekčních nemocí, např. typu aktivní TBC, AIDS, hepatitidy, apod. a nozokomiálních chorob.
 • Osoba není schopna kolektivního soužití, nebo by chování osoby mohlo z důvodu duševních poruch závažným způsobem narušovat kolektivní soužití.

Kapacita domova je 22 lůžek.

Zásady služby

 • individuální přístup vycházející z jedinečnosti každého člověka, z potřeb, možností a cílů klientů
 • partnerský respektující přístup
 • vytváření zázemí s rodinným prostředím se snahou zachování běžného životního stylu
 • respektování práva každého jedince na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení práva druhých osob
 • zaměření na fyzické, psychické, sociální a duchovní potřeby

Naším cílem je

 • Udržet stávající schopnosti a dovednosti v oblasti sebeobsluhy, hygieny, stravování, nebo v co nejvyšší možné míře umožnit podílet se na vlastní sebeobsluze, hygieně a stravování.
 • Zajistit potřebnou a individualizovanou péči v oblasti hygieny, stravování a sebeobsluhy tam, kde klient již není schopen spolupráce v těchto oblastech.
 • V maximální možné míře udržovat sociální dovednosti, vč. schopnosti běžné komunikace.
 • Poskytovat ošetřovatelskou a zdravotní péči odpovídající individuálním potřebám klientů.
 • Realizovat aktivity upevňující kontakt s rodinou i běžnou společností a aktivity naplňující volný čas klientů dle jejich zájmu.

Kroky k dosažení cílů

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti - vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Prostředí a podmínky

Domov má přízemí a dvě poschodí s celkem třinácti pokoji, z toho je:

 • 7 pokojů jednolůžkových
 • 3 pokoje dvoulůžkové
 • 3 pokoje třílůžkové

Každý pokoj je vybaven umývadlem s teplou a studenou vodou, skříní, postelí, nočním stolkem. Klient si může pokoj dovybavit podle svého vkusu. V domově je kaple, společenská místnost s jídelnou a televizí, kuchyňky v každém poschodí. U domu je menší zahrada.

Naše historie