O nás
kdo jsme a co vám nabízíme

Kongregace Dcer Božské Lásky


 • Adresa: Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava
 • Právní forma: církevní, nestátní nezisková organizace
 • Statutární zástupce: provinční představená: s. Blanka, Marie Kadlčíková, FDC
 • : 00494453
 • DIČ: CZ00494453
 • Bankovní spojení: 191005065/5500
 • telefon-mobil: 553 623 508
 • Fax: 553 623 508
 • e-mail: kongregacefdc@centrum.cz
 • dat. schránka: xx9cquk
 • Název poskytované sociální služby: Domov pro seniory - Domov sv. Zdislavy
 • Identifikátor: 4812353
 • Druh poskytované služby: § 49 Domovy pro seniory
 • Sídlo poskytované služby: Rooseveltova 768/41, 746 01 Opava
 • Bankovní spojení: 4118330177/5500
 • Telefon-mobil: 553 615 646, 734 264 453, 730 575 975
 • e-mail: seniori.svzdislava@seznam.cz
 • web: www.dps-svzdislava.cz

Naše historie

Posláním Domova pro seniory - Domova sv. Zdislavy v Opavě je vytvářet domov rodinného typu, kde uživatelé domova mohou prožít bezpečný, důstojný a plnohodnotný život. Služba je pobytová, je určena pro uživatele, kteří potřebují pomoc při zvládání běžné péče o vlastní osobu. Podporujeme uživatele v sebeobsluze a v sociálním začleňování.

Naše služba je určena seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a tuto péči a pomoc jim nelze zajistit osobou blízkou nebo terénními sociálními službami a nemusí mít stálý dohled.